Om

Om

Morjhults fiskevårdsområde består av skogssjöarna Långesjön, Veresjön, Tvättesjön, Stora och Lilla Hällesjön och Mörkatjärn med mellanliggande vattendrag.


Sjöarna ligger längst upp i Mölndalsåns vattensystem och vattnet rinner alltså bl. a. via Nedsjöarna och Landvettersjön till slut till Göteborg.


Alla sjöar är belägna i Morjhult, Töllsjö i Bollebygds kommun. Sjöarna ligger ostört och det finns bara ett fåtal fritidshus där.